ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2019

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2019

กลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี และ ไทย จีแอล ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ

เชิญรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ 

Songkran Festival 2019

เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ บริษัทฯ มีกำหนดการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

ซึ่งในวาระโอกาสนี้ ฝ่ายทรัพยกรบุคคลและธุรการทั่วไป ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ตามกำหนดการ ดังต่อไปนี้

กำหนดการ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

7:30 – 8:00 น.      พนักงานทุกท่านที่มาถึงสถานที่จัดงาน สามารถรับประทานของว่างและเครื่องดื่มที่จัดเตียมไว้ให้ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 386
8:00 – 8:30 น.      พระสงฆ์ 9 รูป เดินทางมาถึง อาคาร 386 ตัวแทนบริษัทฯ นิมนต์พระสงฆ์ฉันเช้าโดยถวายภัตตาหาร ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคาร 386
8:30 -9:00 น.      ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเพรียงกัน หน้าอาคาร 386 เพื่อจัดเตรียม ดอกไม้ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำผลไม้ และน้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับใส่บาตร
9:00-9:30 น.      พระสงฆ์พร้อมบิณทบาตร และให้ศีลให้พร รดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล บริเวณหน้าอาคาร 386 หลังจากนั้น ตัวแทนบริษัทฯ นิมนต์พระสงฆ์พรมน้ำมนต์ที่อาคาร ไทย จีแอล, ไทย อินดัสเทค, และ ซี เอ็ม ซี
9:30-10:00 น.      ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมเพรียงกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 386

– เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี –

ตามที่บริษัทจะมีกิจกรรมวันสงกรานต์ ตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เกิดขึ้น ในวันพรุ่งนี้ ทางประชาสัมพันธ์ได้จัดเตรียมพวงมาลัยคล้องคอไว้ให้กับทุกท่าน ท่านใดที่มาร่วมงานสามารถมาหยิบพวงมาลัย ได้ที่ด้านข้างเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคาร 386