ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย RCRT-RST 2024

INNOVEX

ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย RCRT-RST 2024

ผ่านไปอีกปีสำหรับงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60/2567 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย RCRT-RST 2024 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ True Icon Hall ชั้น 7 ICON Siam วันนี้เรามีประมวลภาพบรรยากาศมาฝากกัน

CMC Biotech Co., Ltd. และ THAI GL Co., Ltd. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูทซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่ปีหน้า RCRT-RST 2025

Leave a Reply