รวมภาพบรรยากาศภายในงาน ANNUAL GENERAL MEETING 2019

INNOVEX
รวมภาพบรรยากาศภายในงาน ANNUAL GENERAL MEETING 2019 (AGM 2019) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ของทางกลุ่ม CMC Biotech and Thai GL Group of Companies